Logo de Loop'r

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Loop’r kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Loop’r, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Loop’r verstrekt. De Loop’r kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres –

WAAROM DE LOOP’R GEGEVENS NODIG HEEFT

De Loop’r verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit in De Loop’r.

Daarnaast kan De Loop’r uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst met betrekking tot een (te organiseren) activiteit, een aanmelding voor een activiteit, of wanneer u een gebruiker bent van een van de faciliteiten van De Loop’r.

De Loop’r plaatst regelmatig foto’s op de eigen website die tijdens een activiteit of evenement gemaakt zijn, en delen die foto’s niet met anderen. De Loop’r verplicht zich om expliciet toestemming te vragen aan bezoekers, vrijwilligers en gebruikers van faciliteiten.

HOE LANG DE LOOP’R GEGEVENS BEWAART

De Loop’r  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

De Loop’r  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deloop’r.nl. De Loop’r zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De Loop’r  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Loop’r maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Loop’r verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@deloopr.nl.

Deloopr.nl  is een website van De Loop’r en is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Pastoor Smitsstraat 40, 5491 XP Olland

Vestigingsnummer: 000022640207

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41080222

Telefoon: 06-5359 7652

E-mailadres: info@deloop’r.nl